plein11

Bijeenkomst 15 februari 2023

15, feb. 2023

Bijeenkomst 15 februari 2023

Fontys Eindhoven | Frank van Gameren | Start: 16 uur
Omschrijving

Programma:

15:30 uur            verzamelen op de parkeerplaats van de bouwplaats         

(voor persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gezorgd)

16:00 uur            start rondgang over de bouwplaats

17:00 uur            weer terug bij het verzamelpunt bouwkeet

17:30 uur            aanschuiven voor het diner in de Zwarte Doos op TU/e terrein

Nieuwbouw

Het meest centrale nieuwe gebouw is hét gebouw voor de hele campus en bevat functies die voor de hele Fontysgemeenschap toegankelijk zijn, zoals de mediatheek, collegezalen, evenementenruimte en het restaurant. In het tweede nieuwe gebouw is het praktijkgericht onderwijs ondergebracht en ontvangen cliënten zorg in het zorgcentrum als onderdeel van het onderwijs. Het derde nieuwe gebouw vormt een flexibele thuisbasis voor de studenten en medewerkers binnen Fontys, met werkplekken en onderwijsruimten.

Groene campus met bruisend stadsplein

De campus krijgt een sterk groen karakter met een mix van dynamische verblijfsplekken. Ook komt er een ‘wadi’; een kuil met beplanting die aansluit op de ecologie van de Dommel en die de campus bestand maakt tegen perioden van extreme neerslag en langdurige droogte en hitte. Het centrale stadsplein is het hart van de nieuwe campus, waar de sfeer van Fontys optimaal tot uiting komt. Studenten, medewerkers en bezoekers ontmoeten elkaar hier, op weg naar een ander gebouw, of omdat het een fijne plek is om af te spreken. Midden op het plein komen een groot tribune-element en een groene zitkuil, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar lezingen en andere evenementen plaatsvinden. Hiermee wordt het gezond gebruik van de campus gestimuleerd. Het doel van de nieuwe campus Rachelsmolen is een gezonde leer- en leefruimte te creëren voor nu en in de toekomst.

Duurzame gebouwen 

In het ontwerp is op verschillende manieren invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van Fontys. De gebouwen zijn gasloos en verwarmen en koelen gebeurt met een ‘warmte- en koudeopslag’ (WKO). Het regenwater wordt opgevangen in het terrein en geïnfiltreerd in de bodem, er wordt geen regenwater geloosd op het riool.